Budolep

Beton B20

Sucha mieszanka betonowa po zarobieniu wodą przeznaczona do wykonywania prac naprawczych, podkładów pod posadzki oraz elementów betonowych nie spełniających funkcji nośnych. Nadaje się do obróbki w betoniarce lub mieszance przepływowej. Czas mieszania 3-5 minut. Zużycie wody ok. 2,5l na 25kg na worek. Zalecany do drobnych prac betoniarskich elementów budowlanych i małej architektury. Kotwienie słupów ogrodzeniowych i bram. W przypadku stosowania jako wylewka betonowa związana z podłożem lub izolacji termicznej zakres grubości 2,5 - 8,0cm.


Budolep

Beton B25

Sucha mieszanka betonowa po zarobieniu wodą przeznaczona do wykonywania prac naprawczych, podkładów pod posadzki oraz elementów betonowych nie spełniających funkcji nośnych. Nadaje się do obróbki w betoniarce lub mieszance przepływowej. Czas mieszania 3-5 minut. Zużycie wody ok. 2,5l na 25kg na worek. Zalecany do drobnych prac betoniarskich elementów budowlanych i małej architektury. Kotwienie słupów ogrodzeniowych i bram. W przypadku stosowania jako wylewka betonowa związana z podłożem lub izolacji termicznej zakres grubości 2,5 - 8,0cm.


Budolep

Beton B30

Sucha mieszanka betonowa po zarobieniu wodą przeznaczona do wykonywania prac naprawczych, podkładów pod posadzki oraz elementów betonowych nie spełniających funkcji nośnych. Nadaje się do obróbki w betoniarce lub mieszance przepływowej. Czas mieszania 3-5 minut. Zużycie wody ok. 2,5l na 25kg na worek. Zalecany do drobnych prac betoniarskich elementów budowlanych i małej architektury. Kotwienie słupów ogrodzeniowych i bram. W przypadku stosowania jako wylewka betonowa związana z podłożem lub izolacji termicznej zakres grubości 2,5 - 8,0cm. Mrozoodporna do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.


Budolep

Błyskawiczny Beton B40

Początek wiązania po paru minutach, wstępne obciążenie już po paru godzinach. ZASTOSOWANIE

  1. Do błyskawicznego montażu słupków bez konieczności mieszania z wodą. Wykopać otwór pod słupek. Słupek zamocować stabilnie pionowo w otworze. Dołek zwilżyć wodą, następnie zamiennie kilkakrotnie sypać zawartość worka i zraszać wodą np. z konewki. Zalecana ilość użytej wody 2,5l do 4l na 25 kg betonu. Worek wystarcza na dołek w wymiarach około 20x30cm. Ten sposób wykonywania betonu nie gwarantuje uzyskania deklarowanych wytrzymałości.
  2. Do błyskawicznego montażu niewielkich elementów w domu i ogrodzie bez szczególnych wymagań konstrukcyjnych takich jak montaż krawężników drogowych, trawnikowych, studzienek kanalizacyjnych, słupów ogrodzeniowych, altan, masztów, suszarek do ubrań, ławek, pergoli, znaków informacyjnych i drogowych.
  3. Do wykonywania bardzo szybko wiążących i bardzo mocnych posadzek np. w kotłowniach, garażach, podjazdach oraz podkładów pod posadzki z płytek, paneli,wykładzin itp.
    • - związanych z betonem grubość 20-90mm
    • - z ogrzewaniem podłogowym 60-90mm w tym co najmniej 35 mm nad rurkami
    • - na wełnie mineralnej, styropianie, papie i foli 50-90mm


Budolep

Podkład Cementowy. Wylewka cementowa.

Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania cementowych podkładów podłogowych związanych z podłożem o minimalnej grubości 25mm, względnie podkładów na warstwie rozdzielczej o minimalnej grubości 35mm. Nadaje się do układania na wszystkich podłożach na spoiwach hydraulicznych oraz na warstwach paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej. Z zaprawy tej można wykonywać także inne drobne elementy wylewane bezpośrednio na budowie po uprzednim ułożeniu właściwego zbrojenia.