Mastmax MB Sp. z o.o.
ul. Dąbrowska 71
42-504 Będzin
600 303 907  +48 32 265 70 13

Odsłony: 260

Beton B20
Wyrób do niekonstrukcyjnych napraw betonu klasy R2 (PCC), którego stosowanie polega na ręcznym nakładaniu zaprawy lub natryskiwaniu w budynkach i pracach inżynierskich