Mastmax MB Sp. z o.o.
ul. Dąbrowska 71
42-504 Będzin
600 303 907  +48 32 265 70 13

Odsłony: 249

Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych

 

ZASTOSOWANIE:
Klej do przyklejania płyt styropianowych do zewnątrz ścian budynków. Płyty izolacyjne przyklejane zaprawą BUDOLEP MB wymagają mocowania kołkami rozporowymi. Podłożami do przyklejania płyt izolacyjnych mogą być betony zwykłe, mury z elementów
ceramicznych, z betonów lekkich kruszywowych i komórkowych o powierzchniach surowych.

SPECYFIKACJA
Jako zaprawa klejąca w postaci suchej mieszanki po zarobieniu z wodą tworzy jednorodną masę klejącą o bardzo dobrych właściwościach roboczych i przyczepności do podłoża. Po stwardnieniu jest wodo i mrozoodporna.

Dane techniczne

Skład

Spoiwa mineralne, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące

Gęstość nasypowa suchej mieszanki

ok.1,40 g/cm3

Przyczepność do betonu w stanie powietrzno-suchym

≥0,3 MPa

Przyczepność do styropianu

≥0,1 MPa

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI

≤ 0,0002%

Dane wykonawcze

Temperatura stosowania

od +5°C do +25°C

Proporcje mieszania z wodą

5,9-6,2 litra wody na 25kg suchej mieszanki

Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą

ok. 2 godziny (w temperaturze +25°C i wilgotność powietrza ok.60%)

Zużycie

ok. 4-5 kg/m2

Klejenie

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być trwałe, stabilne, równe, nie ulegające odkształceniom, oraz pozbawione wszelkich zanieczyszczeń mogących zmniejszyć przyczepność (tj. smary, kurz, farby, wapno, oleje, środki antyadhezyjne). Zaleca się wykonywanie prac po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów lub skurczu ścian, bądź innych elementów z betonu, tj. po upływie co najmniej 3 miesięcy w przypadku ścian murowanych i co najmniej 5 miesięcy w przypadku ścian i elementów betonowych. Elementy odpadające należy usunąć. Powierzchnie w zależności od potrzeb należy oczyścić mechanicznie a następnie zmyć wodą i odczekać aż wyschnie. Podłoża zbyt chłonne należy zagruntować. Gruntowanie należy przeprowadzić również w przypadku, gdy podłoże stanowią np. słabsze tynki cementowe, cementowo-wapienne, a także mury wykonane z betonu komórkowego lub pustaków żużlobetonowych.

Przygotowanie zaprawy:
Zawartość worka należy zarobić z odpowiednią ilością chłodnej i czystej wody. Mieszać mechanicznie przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła przez około 4 min. do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na czas dojrzewania (ok. 4-6 minut ) i ponownie wymieszać . Po przygotowaniu pierwszej partii zaprawy należy sprawdzić jej konsystencje i w razie potrzeby skorygować ilość potrzebnej wody. Zaleca się aby wszystkie kolejne partie zaprawy były przygotowywane w identyczny sposób by miały identyczne właściwości robocze. Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać w ciągu ok. 2 godzin.

Sposób stosowania:
Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą „pasmowo-punktową”. Polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości 4 cm) przy krawędzi płyty i równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 5-6 placków o średnicy 10-12 cm. W sumie należy nałożyć taką ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40 % powierzchni płyty i zapewniała w ten sposób odpowiednie połączenie płyty ze ścianą. Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do żądanego położenia tak, by grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1 cm. Przy równych i gładkich podłożach, dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy pacą ząbkowaną co najmniej 10x10 mm. Nadmiar wyciśniętej zaprawy klejącej należy usunąć, aby na obrzeżach nie pozostały żadne jej resztki. Do prowadzenia dalszych prac, tj.: wyrównania i oczyszczenia powierzchni płyt, dodatkowego mocowania kołkami rozprężnymi,
wykonania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną przy użyciu zaprawy MB Budstyr , można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych. Prac nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych.

Czyszczenie narzędzi:
Czysta wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Opakowania:
Worki 25 kg na paletach po 42 sztuki.
Przechowywanie:
Do 12 miesięcy od daty produkcji, klej należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych.
Ostrzeżenie
Preparat drażniący - zawiera cement. Produkt po zarobieniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Materiały do pobrania:

Deklaracja zgodności,

Nowa Deklaracja cz.1

Nowa Deklaracja cz.2

Karta charakterystyki

Aprobata techniczna