Mastmax MB Sp. z o.o.
ul. Dąbrowska 71
42-504 Będzin
600 303 907  +48 32 265 70 13

Odsłony: 165

 

KLEJ DO GRES MB

Zaprawa klejąca do płytek gresowych

Charakterystyka

Zaprawa klejąca do mocowania płytek gresowych, przygotowana fabrycznie w postaci suchej mieszanki spoiw, wypełniaczy mineralnych oraz domieszek modyfikujących.Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę klejącą do nakładania cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodo i mrozoodporna. Charakteryzuje się wysoką elastycznością i przyczepnością

Przeznaczenie

Zaprawa przeznaczona jest do przyklejania płytek ceramicznych ściennych i podłogowych o nasiąkliwości <0,5% (zwłaszcza gresu porcelanowego), zarówno do podłoży sztywnych, jak i podatnych na

odkształcenia, dobrze lub słabo przyczepnych wewnątrz i w przypadku stosowania płytek mrozoodpornych na zewnątrz budynków, w tym także na tarasach i balkonach (o spadku > 2%). Może być także stosowana do mocowania pozostałych rodzajów płytek (glazury, terakoty, klinkieru) Podłożami mogą być: betony zwykłe, betony na kruszywie lekkim, betony komórkowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, nośne tynki wapienne, tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe, także z ogrzewaniem podłogowym, stare okładziny z płytek ceramicznych, wewnętrzne lane asfalty, wiórowe płyty ścienne, powierzchnie pokryte płynną folią lub zaprawami uszczelniającymi.

Dane techniczne

Skład

cement portlandzki, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące

Gęstość objętościowa

ok. 1,60 g/cm3

Przyczepność po 28 dniach do normatywnego podłoża betonowego

0,5 MPa

Klasyfikacja zaprawy wg PN-EN 12004:2002/A1:2003:C1T Spływ

 

0,5 mm

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI

0,0002%

Dane wykonawcze

Temperatura stosowania

od +5°C do +25°C

Proporcje mieszania z wodą

ok. 7,0 litrów wody na 25kg suchej mieszanki

Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą

ok. 2 godziny (w temperaturze +20°C )

Wielkość zębów pacy

od 3 do 10 mm

Maksymalna grubość warstwy zaprawy

5 mm

Czas układania płytek po nałożeniu kleju na podłoże

do 20 minut

Czas korekty ułożenia płytki

do 20 minut

Możliwość wchodzenia na wykonana posadzkę

po 24 godzinach

Możliwość spoinowania

po 48 godzinach

Zużycie

ok.1,3 kg/m2 na 1mm grubości warstwy zaprawy

1) W przypadku płytek z wyraźnie profilowaną stroną tylną, wielkość zębów pacy odpowiednio zwiększyć

2) Przy nakładaniu zaprawy także na płytkę, zużycie wzrasta o ok. 0,4 do 0,8 kg/m2

 

Klejenie

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża: Wszystkie podłoża powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednorodną strukturę oraz być równe i oczyszczone z kurzu, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych,resztek farb itp. Wyprawy i powłoki niestabilne, o niedostatecznej przyczepności, należy usunąć. Wewnętrzne podłoża betonowe muszą mieć co najmniej 3 miesiące, tynki oraz cementowe jastrychy co najmniej 4 tygodnie, natomiast jastrychy anhydrytowe co najmniej 2 tygodnie. Jastrychy anhydrytowe należy przeszlifować i odkurzyć. Nierówności podłoża należy zniwelować przy użyciu zaprawy wyrównująco-szpachlowej POZBUD 427. Nierówne powierzchnie podłóg zaleca się wyrównać masą samopoziomującą RENOGRUNT 410 lub RENOGRUNT411. Podłoża silnie i nierównomiernie nasiąkliwe (np.:betony komórkowe, płyty gipsowo-kartonowe) oraz podłoża pylące należy zagruntować środkiem GRUNTOLIT-W 301. Podłoża piaszczące lub kredującezaleca się usunąć. Wewnętrzne jastrychy z lanego asfaltu należy powlec środkiem

GRUNTOLIT 300.Przygotowanie produktu: Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody mieszając ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolno obrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. W przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, całą suchą mieszankę należy starannie wymieszać, gdyż w czasie transportu mogło nastąpić rozdzielenie składników. Stwardniałej masy nie rozrabiać wodą, ani nie mieszać ze świeżym materiałem.

Sposób stosowania:

Przygotowaną zaprawę należy nakładać na pacę stalową i wykorzystując prostą krawędź pacy rozprowadzać na podłożu cienką warstwą, silnie dociskając. Następnie należy nanieść grubszą warstwę zaprawy i przeciągnąć ją ząbkowaną krawędzią pacy, prowadzonej pod kątem 45-60° do podłoża. Wielkość powierzchni pokrytej zaprawą powinna być dostosowana do możliwości ułożenia płytek,aby nie został przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy klejącej. Można go kontrolować dotykając zaprawy palcem; jeśli do niego już nie przylega, to czasotwartego schnięcia został przekroczony i zaprawę taką należy usunąć z podłoża i nanieść nową. Płytki przykleja się w taki sposób, że kolejną przykłada się jak najbliżej poprzedniej i następnie przesuwa tak, aby powstała spoina odpowiedniej szerokości. Nie należy moczyć płytek przed przyklejaniem! Płytki dociskać i ewentualnie dobijać gumowym młotkiem, aby zaprawa klejąca przylegała do co najmniej 70% powierzchni płytki. Płytki bardzo duże, większe niż 30x30 cm, powinny być układane tak, awa przylegała do co najmniej 90%powierzchni płytki. Wszystkie płytki układane na zewnątrz oraz w miejscach trwale wilgotnych, a także na podłogach intensywnie eksploa towanych, powinny być przyklejane tak, aby zaprawa przylegała do całej powierzchni płytki. W celu spełnienia tych warunków, zaprawę klejącą należy nanosić także na całą powierzchnię odwrotnej strony płytki, cienką warstwą o równej grubości, pokrywającą wszystkie wyprofilowania. Szerokość spoin należy dobrać w zależności od lokalizacji wykładziny i wielkości płytek. W wykładzinach wewnętrznych przyjmuje się: minimum 2 mm-przy długości boku płytki do 10 cm, 2-6mm -przy płytkach 10-25 cm, 4-8mm -przy płytkach 25-30 cm. W wykładzinach zewnętrznych, w zależności od koloru płytek i nasłonecznienia, podane wartości należy zwiększyć o 50-80%. Przed stwardnieniem zaprawy należy wydrapać ze spoin jej ewentualne pozostałości, a płytki obmyć wodą. Wprzypadku płytek klinkierowych, nie wcześniej niż 4 dni po wyspoinowaniu okładzinę należy powlec środkiem HYDROMUR-W 1010. Elewacje narażone na oddziaływanie opadów atmosferycznych, należy do czasu impregnacji chronić przed działaniem deszczu.

Czyszczenie narzędzi:
Czysta wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Opakowania:
Worki 25 kg na paletach po 48 sztuki.
Przechowywanie:
Do 12 miesięcy od daty produkcji, klej należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych.
Ostrzeżenie
Produkt po zarobieniu wodą daje odczyn alkaliczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystąwodą i zasięgnąć porady lekarza.

Dokument odniesienia:

PN-EN 12004:2002 / A1:2003 „Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne”.

Materiały do pobrania: Deklaracja zgodności Karta charakterystyki