Mastmax MB Sp. z o.o.
ul. Dąbrowska 71
42-504 Będzin
600 303 907  +48 32 265 70 13

Odsłony: 200

Mrozoodporna zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicznych.

ZASTOSOWANIE

Klej do przyklejania płytek ceramicznych. Idealna do łazienek, kuchni, korytarzy, schodów i powierzchni na zewnątrz budynków.

SPECYFIKACJA

Jako zaprawa klejąca w postaci suchej mieszanki po zarobieniu z wodą tworzy jednorodną masę klejącą o bardzo dobrych właściwościach roboczych i przyczepności do podłoża. Po stwardnieniu jest wodo i mrozoodporna

Dane techniczne

Skład

cement portlandzki, wypełniacze mineralne,

domieszki modyfikujące

Gęstość objętościowa

ok. 1,65 g/cm3

Przyczepność po 28 dniach do normatywnego podłoża betonowego

0,5 MPa

Spływ

 

0,5 mm

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI

0,0002%

Dane wykonawcze

Temperatura stosowania

od +5°C do +25°C

Proporcje mieszania z wodą

ok. 6,0 litrów wody na 25kg suchej mieszanki

Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą

ok. 2 godziny (w temperaturze +20°C )

Wielkość zębów pacy

od 3 do 10 mm

Maksymalna grubość warstwy zaprawy

5 mm

Czas układania płytek po nałożeniu kleju na podłoże

do 10 minut

Czas korekty ułożenia płytki

do 10 minut

Możliwość wchodzenia na wykonana posadzkę

po 24 godzinach

Możliwość spoinowania

po 48 godzinach

Zużycie

ok. 1,4 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy

 

 

Rozmiar płytki

Wielkość zębów pracy (mm)

Grubość sklejania

(mm)

2/3 wypełnienia

(kg/m2)

Całkowite wypełnienie

(kg/m2

Mozaika do 2x2 cm

4

4

4

3

Mały format 10x10 cm

4 do 6

3

3

4,5

Średni format 30x30 cm

6 do 8

4

4

6

6 do 8

5

5

7,5

Klejenie

Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być trwałe, stabilne, równe, nie ulegające odkształceniom, oraz pozbawione wszelkich zanieczyszczeń mogących zmniejszyć przyczepność (tj. smary, kurz, farby, wapno, oleje, środki antyadhezyjne). Zaleca się wykonywanie prac po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów lub skurczu ścian, bądź innych elementów z betonu, tj. po upływie co najmniej 4 tygodni w przypadku tynków oraz cementowych jastrychów i co najmniej 6 miesięcy w przypadku ścian i elementów betonowych. Elementy odpadające należy usunąć. Powierzchnie w zależności od potrzeb należy wyrównać, oczyścić mechanicznie a następnie zmyć wodą i odczekać aż wyschnie. Podłoża zbyt chłonne należy zagruntować. Gruntowanie należy przeprowadzić również w przypadku, gdy podłoże stanowią np. słabsze tynki cementowe, cementowo-wapienne.

Przygotowanie zaprawy:Zawartość worka należy zarobić z odpowiednią ilością chłodnej i czystej wody. Mieszać mechanicznie przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła przez około 4 minut do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na czas dojrzewania (ok. 4-6 minut ) i ponownie wymieszać. Po przygotowaniu pierwszej partii zaprawy należy sprawdzić jej konsystencje. Masa po nałożeniu na stalową pacę ustawioną pod kątem, nie powinna się zsuwać. Zaleca się aby wszystkie kolejne partie zaprawy były przygotowywane w identyczny sposób by miały identyczne właściwości robocze.

Sposób stosowania:Klej należy nanieść na podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej. Wielkość powierzchni pokrytej zaprawą powinna być dostosowana do możliwości ułożenia płytek, aby nie został przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy klejącej. Czas otwarty od naniesienia kleju na podłoże do przyłożenia do niego płytek jest ograniczony. Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się przeprowadzić test. Polega on na przyciśnięciu palców ręki do nałożonego kleju. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową. Powierzchnia styku z klejem powinna być równomierna i możliwie jak największa min. 2/3 powierzchni (w zależności od wielkości płytek). W przypadku płytek układanych na zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była całkowita. Nadmiar kleju pojawiający się w spoinach przy dociskaniu płytek należy na bieżąco usuwać. Fugowanie można rozpoczynać po stwardnieniu kleju, nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek.

Czyszczenie narzędzi:
Czysta wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Opakowania:
Worki 25 kg na paletach po 42 sztuki.
Przechowywanie:
Do 12 miesięcy od daty produkcji, klej należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych.
Ostrzeżenie
Preparat drażniący -zawiera cement. Produkt po zarobieniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Ważne informacje dodatkowe

Nie należy moczyć płytek przed przyklejaniem! Zaprawa przeznaczona jest do przyklejania płytek ceramicznych ściennych i podłogowych o nasiąkliwości >3% (glazury i terakoty) do sztywnych, nieodkształcalnych podłoży wewnątrz i -w przypadku stosowania płytek mrozoodpornych - na zewnątrz pomieszczeń. Zaprawy tej nie należy stosować do układania płytek na jastrychach anhydrytowych, jastrychach anhydrytowych cementowych z ogrzewaniem podłogowym, a także do przyklejania płytek gresowych

 

Materiały do pobrania: Deklaracja zgodności Karta charakterystyki