Mastmax MB Sp. z o.o.
ul. Dąbrowska 71
42-504 Będzin
600 303 907  +48 32 265 70 13

Odsłony: 161

Zaprawa murarska do cegły klinkierowej

ZASTOSOWANIE

Do wewnątrz i zewnątrz i budynku. Do murowania cegieł klinkierowych licowych.

Umożliwia jednoczesne murowanie i spoinowanie ścian

SPECYFIKACJA

Jako zaprawa murarska do klinkieru w postaci suchej mieszanki po zarobieniu z wodą tworzy jednorodną masę o bardzo dobrych właściwościach roboczych i przyczepności do podłoża. Po stwardnieniu jest wodo i mrozoodporna. Stosowanie tej zaprawy skutecznie zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów i białych zacieków na powierzchni muru.

Dane wykonawcze

Temperatura stosowania

od +5°C do +25°C

Proporcje mieszania z wodą

ok. 2,9 litrów wody na 25kg suchej mieszanki

Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą

ok. 2 godziny w temperaturze +20°C i wilgotności powietrza ok. 55%; ok. 30 minut w temperaturze otoczenia powyżej +25°C

Kolory

szary, grafit, czarny

Zużycie

Grubość muru

Zużycie suchej mieszanki na 1 m2 świeżej zaprawy

6,5

17 kg

12

45 kg

25

110 kg

Murowanie

Przygotowanie elementów klinkierowych: Elementy klinkierowe powinny być czyste, wolne od kurzu i suche. Przy pracach prowadzonych w ciepły słoneczny dzień, cegły należy składować w miejscach zacienionych.

Przygotowanie zaprawy: Zawartość worka należy zarobić z odpowiednią ilością chłodnej i czystej wody. Mieszać ręcznie lub mechanicznie przez około 5 minut. Po przygotowaniu pierwszej partii zaprawy należy sprawdzić jej konsystencje i w razie potrzeby skorygować ilość potrzebnej wody. Zaleca się aby wszystkie kolejne partie zaprawy były przygotowywane w identyczny sposób, by miały identyczne właściwości robocze.

Sposób stosowania:

Murować należy na „pełną spoinę”, gdyż ograniczy to możliwość przenikania wody opadowej do wnętrza przegrody. Przygotowaną zaprawę należy nanosić na powierzchnię cegieł zgodnie z zasadami murowania. Grubość spoiny powinna być równomierna dla całej warstwy. Cegły nakładać ze szczególną starannością, zabrudzenia lica natychmiast

usuwać. Spoiny wyrównać i wygładzać przed związaniem zaprawy. Moment rozpoczęcia profilowania spoin uzależniony jest od warunków atmosferycznych, chłonności cegły i związanej z tymi czynnikami szybkości wiązania zaprawy. Należy uwzględnić zarówno warunki atmosferyczne, w których prowadzone są roboty, jak i warunki, w których przebiegać będzie proces wiązania i wysychania zaprawy. Wszelkie prace należy

prowadzić w temperaturze od +5 °C do +30 °C. Elewacje zewnętrzne należy chronić przed

działaniem wilgoci, opadów, mgieł, silnego wiatru itp. przez okres co najmniej 7 dni od zakończenia prac w celu zniwelowania możliwości wystąpienia przebarwień.

Czyszczenie narzędzi:
Czysta wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Opakowania:
Worki 25 kg na paletach po 42 sztuki.
Przechowywanie:
Do 12 miesięcy od daty produkcji, klej należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych.
Ostrzeżenie
Preparat drażniący -zawiera cement. Produkt po zarobieniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

 

Materiały do pobrania: Deklaracja zgodności Karta charakterystyki