Mastmax MB Sp. z o.o.
ul. Dąbrowska 71
42-504 Będzin
600 303 907  +48 32 265 70 13

Odsłony: 212

ZAPRAWA MURARSKA CIENKOWARSTWOWA

Do bloczków z betonu komórkowego i cegieł silikatowych

  • do murowania i szpachlowania cienkowarstwowego
  • do cegieł silikatowych
  • mrozo i wodoodporna
  • na zewnątrz i do wewnątrz
  • wydajna i oszczędna w stosowaniu
  • przyjazna dla środowiska
  • kolor biały i szary

PRODUKT
Zaprawa jest mieszaniną cementu, kruszyw oraz odpowiednio dobranych dodatków
poprawiających parametry robocze. Służy do wznoszenia murów wewnętrznych i
zewnętrznych z betonu komórkowego(gazobetonu) oraz elementów wapienno –
piaskowych (silikatowych). Nadaje się do wyrównywania powierzchni oraz szpachlowania (do grubości 5 mm). Grubość spoiny wykonanej z zaprawy murarskiej cienkowarstwowej nie powinna przekraczać 3 mm. Cienka warstwa zaprawy ogranicza mostki termiczne w miejscu spoiny. Czas pracy 4 godziny. Zaprawa uzyskuje pełną wytrzymałość po 3 dniach.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Zaprawę murarską cienkowarstwową stosuję się na czyste i suche powierzchnie.

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI
Zawartość worka wsypać do pojemnika z 7,25 - 8,00 litra wody. Następnie
wymieszać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego do
czasu uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa klejowa nadaje się do
użycia po upływie 5 min. i ponownym przemieszaniu. Zachowuje swoje właściwości
przez 4 godziny. Bezpośrednio po zakończeniu prac, użyte narzędzia należy spłukać
czystą wodą.

SPOSÓB UŻYCIA
Prace należy wykonywać zgodnie z technologią wznoszenia ścian z betonu
komórkowego oraz cegieł wapienno - piaskowych. Do ułożenia i wypoziomowania
pierwszej warstwy należy zastosować Zaprawę Murarską Sicher Bautechnik.
Przygotowaną zaprawę Murarską Cienkowarstwową do bloczków z betonu
komórkowego i cegieł silikatowych rozprowadzić równomiernie przy pomocy narzędzia zębatego do rozkładania zaprawy na powierzchniach bloczków z betonu komórkowego lub cegieł wapienno-piaskowych, a następnie położyć klejony element i docisnąć korygując jego ułożenie. Zaprawę należy nakładać również na pionowe płaszczyzny styku bloczków o ile technologia nie przewiduje innego sposobu ich łączenia. Nie nakładać zaprawy w temperaturze poniżej +5oC .Do zaprawy można dodawać tzw. środki przeciwmrozowe pozwalające na prowadzenie prac w obniżonych temperaturach tj. poniżej +5oC. Nowy zakres temperatur, korektę ilości wody należy przyjąć zgodnie ze wskazaniami producenta dodatku.

DANE TECHNICZNE I WYKONAWCZE
Proporcja mieszania: ok. 7,25 ÷ 8,00 l wody/25 kg zaprawy
Wydajność dla bloczków profilowanych: Pióro + Wpust* /*przy bloczkach gładkich ze względu na zalecane stosowanie spoiny pionowej potencjalne zużycie może być większe o 1 kg/m2

 

 

grubość ściany

zużycie na 1 m2 pow. ściany/3 mm spoiny

11,5

1,7 kg

24

3,5 kg

30

4,5 kg

36,5

5,3 kg

42

6,0 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas pracy: 4 h
Klasa wytrzymałości na ściskanie: M10
Pełna wytrzymałość: po 3 dniach
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: 0,17 [kg/m2 x min 0.5]
Postać: szary proszek, biały proszek
Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,83/0,93* [W/m*K](*wartość tab.)
Gęstość stwardniałej zaprawy: 1400 - 1450 [kg/m3]
Reakcja na ogień: klasa A1
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt zawiera cement i posiada odczyn alkaliczny dlatego należy chronić skórę i
oczy. W przypadku zabrudzenia/zatarcia oka należy intensywnie płukać je dużą
ilością czystej wody następnie skontaktować się z lekarzem.

PRZECHOWANIE I TRANSPORT
Fabrycznie przygotowane opakowania jednostkowe i zbiorcze przechowywać w
suchym pomieszczeniu, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed
możliwością zamoknięcia i zawilgocenia w czasie transportu i składowania. Okres
przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

 

Materiały do pobrania: Deklaracje Biała Szara Karta charakterystyki