Mastmax MB Sp. z o.o.
ul. Dąbrowska 71
42-504 Będzin
600 303 907  +48 32 265 70 13

Odsłony: 217

Zaprawa tynkarska

ZASTOSOWANIE

Do wewnątrz i zewnątrz i budynku. Do wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich. Do pomieszczeń suchych, np.: pokoje, salony, klatki schodowe, piwnice, garaże. Do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, np.: kuchnie, łazienki, pralnie. Jako tynk podkładowy na podłoże jakimi są: ściany i stropy betonowe, z ceramiki czerwonej, z betonu komórkowego oraz z bloczków betonowych, z elementów wapienno-piaskowych.

SPECYFIKACJA

Jako zaprawa tynkarska w postaci suchej mieszanki po zarobieniu z wodą tworzy jednorodną masę o bardzo dobrych właściwościach roboczych i przyczepności do podłoża. Po stwardnieniu jest wodo i mrozoodporna. Jej uniwersalność oznacza brak konieczności stosowania chemicznych środków adhezyjnych i gruntujących poprawiających przyczepność tynków do podłoża.

Dane techniczne

Skład

cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne, domieszki

Gęstość objętościowa świeżej zaprawy:

ok.1,95 g/cm3

Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy:

ok.1,75 g/cm3

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:

kategoria CS II

Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach:

1,0 MPa

Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia:

0,2MPa; FP:B

Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym:

kategoria W0

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej :

21/24

Współczynnik przewodzenia ciepła λ (wartość tabelaryczna):

1,17 W/m*K

Reakcja na ogień:

Klasa A1

Uziarnienie:

0 -1,25 mm

Zawartość rozpuszczonego chromu VI:

0,0002% (2ppm)

Dane wykonawcze

Temperatura stosowania

od +5°C do +25°C

Proporcje mieszania z wodą

ok. 4 litrów wody na 25 kg suchej mieszanki

Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą

k. 3 godziny w temperaturze +20°C; ok. 1 godzina w temperaturze otoczenia powyżej +25°C

Minimalna grubość warstwy:

9 mm

Zużycie:

ok. 18kg/m2 na 10mm grubości warstwy zaprawy

Tynkowanie

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być trwałe, stabilne, równe, nie ulegające odkształceniom, oraz pozbawione wszelkich zanieczyszczeń mogących zmniejszyć przyczepność (tj. smary, kurz, farby, wapno, oleje, środki antyadhezyjne). Zaleca się wykonywanie tynków po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów lub skurczu ścian, bądź innych elementów z betonu, tj. po upływie co najmniej 3 miesięcy w przypadku ścian murowanych i co najmniej

5 miesięcy w przypadku ścian i elementów betonowych. Elementy odpadające należy usunąć. Powierzchnie w zależności od potrzeb należy oczyścić mechanicznie a następnie zmyć wodą i odczekać aż wyschnie.

Przygotowanie zaprawy tynkarskiej: Zawartość worka należy zarobić z odpowiednią ilością chłodnej i czystej wody. Mieszać ręcznie lub mechanicznie prze z około 4 minut. Po przygotowaniu pierwszej partii zaprawy należy sprawdzić jej konsystencje i w razie potrzeby skorygować ilość potrzebnej wody. Zaleca się aby wszystkie kolejne partie zaprawy były przygotowywane w identyczny sposób by miały identyczne właściwości robocze.

Sposób stosowania:

Zaprawę należy nanieść równomiernie na całą tynkowaną powierzchni za pomocą agregatu tynkarskiego lub kielni tynkarskiej. Wszystkie prace tynkarskie należy prowadzić

przy bezdeszczowej pogodzie, niezbyt dużym nasłonecznieniu i słabym wietrze. W przypadku konieczności prowadzenia prac w warunkach niesprzyjających, należy zastosować odpowiednie osłony, ograniczające wpływ czynników atmosferycznych. Tynkowane pomieszczenia należy wentylować, nie wolno jednak dopuścić do występowania przeciągów czy też zbyt szybkiego wysychania zaprawy w wyniku działania promieniowania słonecznego lub ogrzewania. W razie potrzeby, obrzutkę należy co pewien czas zwilżyć czystą wodą.

Czyszczenie narzędzi:
Czysta wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Opakowania:Sposób stosowania:

Przygotowana zaprawę należy nanieść na wcześniej nałożony narzut lub bezpośrednio na

tynkowaną powierzchnię. W uzyskaniu równych powierzchni tynku pomaga zastosowanie

prowadzących listew tynkarskich. W przypadku tynków dwuwarstwowych, zaprawę należy

równomiernie nanieść na związany obrzut wstępny(ale jeszcze przed stwardnieniem tj. po 8-12 godzinach od nałożenia). Prace wykończeniowe należy wykonywać zgodni

e z technologią robót tynkarskich, stosując narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Prace powinny być przeprowadzane w niezbyt dużym nasłonecznieniu i przy bezdeszczowej pogodzie.


Worki 25 kg na paletach po 42 sztuki.

Przechowywanie:
Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych.
Ostrzeżenie
Preparat drażniący -zawiera cement. Produkt po zarobieniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Materiały do pobrania: Deklaracja zgodności Karta charakterystyki