Budolep

Budstyr

Zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną na fasadowych płytach termoizolacyjnych ze styropianu, a także do przyklejania płyt styropianowych do podłoży, przygotowana fabrycznie w postaci suchej mieszanki spoiw, wypełniaczy mineralnych i domieszek modyfikującyh. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę klejowo-szpachlową barwy szarej. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna, o dużej przyczepności i elastyczności.


Budolep

Budolep

Zaprawa do mocowania płyt styropianowych, przygotowana fabrycznie w postaci suchej mieszanki spoiw, wypełniaczy mineralnych i domieszek modyfikującyh. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę klejącą barwy szarej. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna, o dobrej przyczepności do podłoża i płyt styropianowych.


Budolep

Klej MB.

Zaprawa przeznaczona jest do przyklejania płytek ceramicznych ściennych i podłogowych o nasiąkliwoci >3% (glazury i terakoty) do sztywnych, nieodkształcalnych, dobrze przyczepnych podłoży wewnątrz i w przypadku stosowania płytek mrozoodpornych - na zewnątrz budynków, w miejscach nie narażonych na znaczące odkształcenia wykładziny na skutek zmian temperatury. Podłożami mogą być: betony zwykłe, betony na kruszywie lekkim, betony komórkowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, nośne tynki wapienne, tynki gipsowe i jastrychy cementowe. Zaprawy tej nie należy stosować do układania płytek na jastrychach anhydrytowych, jastrychach anhydrytowych i cementowych z ogrzewaniem podłogowym, a także do przyklejania płytek gresowych.