Budolep

Murarska MB

Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania robót murowych na zewnątrz i wewnątrz budynków. Nadaje się między innymi do wznoszenia ścian i filarów z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, betonowych, a także z elementów z betonów lekkich kruszywowych i komórkowych. Zaprawa murarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa mineralnego, wypełniaczy mineralnych i domieszek poprawiających właściwości użytkowe.Budolep

Klinkier

Zaprawa przeznaczona jest do pełnospoinowego murowania cegieł klinkierowych licowych, bez potrzeby wykonywania dodatkowego spoinowania. Nadaje się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Umożliwia zachowanie jednolitej barwy spoin. Przeznaczona do murowania ścian wnętrznych i zewnętrznych, murów ogrodzeniowych, słupków, kominów i podobnych konstrukcji. Dodatek mączki trasowej ogranicza ryzyko wykwitow solnych.

Budolep

Zaprawa Cienkowarstwowa

Zaprawa murarska do bloczków z betonu komórkowego, silikatowych łączonych na cienkie spoiny. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę barwy szarej. Po stwardnieniu wodoodporna i mrozoodporna.
Budolep

Zaprawa Murarska Silikom MB Biała

Produkowana jest w postaci suchej mieszanki spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących poprawiających cechy robocze. Zaprawa stosowana jest do wznoszenia murów z elementów silikatowych, betonu komórkowego, ale także z cegły, pustaków oraz innych tego typu materiały ceramicznych i betonowych. Zalecana grubość warstwy od 2 do 10 mm. Łatwa i wygodna w użyciu – charakteryzują się bardzo dobrą urabialnością, plastycznością i wysoką przyczepnością. Wysoce wydajne – możliwość kontrolowania grubości warstwy przy nakładaniu pacą ząbkowaną lub dozownikiem, zmniejsza zużycie zaprawy i przyspiesza prace. Mrozoodporna i wodoodporna. Na zewnątrz i wewnątrz. Wytrzymałość na ściskanie M-10.

Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C.
Murowane elementy muszą być czyste, stabilne nie przemrożone i nie tłuste. Grubość spoiny powinna wynosić od 2 do 10 mm.Budolep

Zaprawa Murarska Silikom MB Szara

Produkowana jest w postaci suchej mieszanki spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących poprawiających cechy robocze. Zaprawa służy do wznoszenia murów z elementów silikatowych oraz betonu komórkowego, a także z cegły, pustaków oraz innych tego typu materiałów ceramicznych i betonowych. Zalecana grubość warstwy od 2 do 10 mm. Najlepiej 2-3mm. Łatwa i wygodna w użyciu – charakteryzują się bardzo dobrą urabialnością, plastycznością i wysoką przyczepnością. Wysoce wydajne – możliwość kontrolowania grubości warstwy przy nakładaniu pacą ząbkowaną lub dozownikiem, zmniejsza zużycie zaprawy i przyspiesza prace. Mrozoodporna i wodoodporna. Na zewnątrz i wewnątrz. Wytrzymałość na ściskanie M-10.

Stosować w temperaturze +5 C +25 C, temperatury dotyczą podłoża, produktu i powietrza.
Murowane elementy muszą być czyste, stabilne nie przemrożone i nie tłuste.