Budolep

Murarska MB

Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania robót murowych na zewnątrz i wewnątrz budynków. Nadaje się między innymi do wznoszenia ścian i filarów z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, betonowych, a także z elementów z betonów lekkich kruszywowych i komórkowych. Zaprawa murarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa mineralnego, wypełniaczy mineralnych i domieszek poprawiających właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę barwy szarej. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna.Budolep

Klinkier

Zaprawa przeznaczona jest do pełnospoinowego murowania cegieł klinkierowych licowych, bez potrzeby wykonywania dodatkowego spoinowania. Nadaje się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Umożliwia zachowanie jednolitej barwy spoin.

Budolep

Zaprawa Cienkowarstwowa

Zaprawa murarska do bloczków z betonu komórkowego, silikatowych łączonych na cienkie spoiny. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę barwy szarej. Po stwardnieniu wodoodporna i mrozoodporna.