Budolep

Zaprawa Tynkarska

Zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa mineralnego, wypełniaczy mineralnych i domieszek poprawiających właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dobrej urabialności i przyczepności do podłoża. Po stwardnieniu wodo-i mrozoodporna.Budolep

Tynk 'L' Lekki

Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ewentualnie ręcznego wykonywania tradycyjnych jedno i wielowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw mineralnych, wypełniaczy mineralnych (w tym lekkich) i domieszek poprawiających właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dużej przyczepności do podłoża. Po stwardnieniu jest wodo- i mrozoodporna.Budolep

Obrzutka Cementowa

Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ewentualnie ręcznego wykonywania tradycyjnej cementowej obrzutki tynkarskiej pod tynki podkładowe. Podłożami mogą być ściany i stropy betowone, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, z elementów z betonów lekkich, itp.